Thiết kế, phát triển các máy công nghiệp, máy xây dựng,máy công cụ.

Thông Điệp Nhân Viên

  • HOME »
  • Thông Điệp Nhân Viên

Tại công ty TNHH Autome Giken mọi nhân viên đều mang tinh thần làm việc hăng say.

Ở đây cũng là sự giới thiệu các thông điệp đến cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm công việc đáng làm , cơ hội tham gia vào công ty và lí do nên chọn công việc này.

PAGETOP
Copyright © 株式会社オートメ技研 All Rights Reserved.