Thiết kế, phát triển các máy công nghiệp, máy xây dựng,máy công cụ.

Bản đồ vào công ty

Trường hợp đi bằng tàu điện: từ ga Komatsu đến công ty với khoảng 7 phút đi bằng xe ô tô hoặc khoảng 25 phút đi bộ.
Trường hợp đi bằng ô tô: từ Komatsu IC đến công ty khoảng 15 phút.
Trường hợp đi bằng máy bay: từ sân bay Komatsu đến công ty khoảng 15 phút.

Google Map

PAGETOP
Copyright © 株式会社オートメ技研 All Rights Reserved.