Thiết kế, phát triển các máy công nghiệp, máy xây dựng,máy công cụ.

Ngành Nghề

  • HOME »
  • Ngành Nghề

1. Thiết kế, phát triển các máy công nghiệp, máy xây dựng,máy công cụ.

ps1 bul1

2. Thiết kế , mô phỏng bằng phần mềm 3D.

2d_draw

3. Các nghiệp vụ bổ trợ thiết kế

4. Công việc phái các lao động đi làm tại các công ty khác.( 17-020018)

PAGETOP
Copyright © 株式会社オートメ技研 All Rights Reserved.