Thiết kế, phát triển các máy công nghiệp, máy xây dựng,máy công cụ.

Liên Hệ

Cám ơn bạn đã quan tâm đến công ty chúng tôi.
Nội dung nhận được sẽ được công ty quản lí bảo vệ thông tin cá nhân, không tiết lộ cung cấp những nội dung này cho bên thứ 3 nếu không được sự cho phép.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu sau.

  Họ tên (Cần thiết)

  Furigana

  E-Mail(Cần thiết)

  Tên công ty

  Số điện thoại(Cần thiết)

  Nội dung(Cần thiết)

  Bảng xác nhận sẽ không hiện thị. Bạn có muốn gửi nội dung trên đây không?(Cần thiết)
  Đồng ý

  PAGETOP
  Copyright © 株式会社オートメ技研 All Rights Reserved.