Đã thay đổi tên công ty,chuyển văn phòng sang chỗ mới và đã cập nhật website của công ty.
Thông tin công ty sẽ được cập nhật liên tục trong thời gian sớm nhất(như thông tin tuyển dụng,thông báo). Rất mong được sự hợp tác của mọi người.